PROGRAM KONFERENCJI PEDIATRIA PRZEZ PRZYPADKI

Koordynator merytoryczny: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

DZIEŃ PIERWSZY (PIĄTEK, 6 grudnia 2019)

 

09:00-09:10

Otwarcie konferencji

09:10-11:20

SESJA I - Niepokojące wyniki badań

Prowadzący:  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, 

                         Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

09:10-09:35

Hiperechogenne piramidy nerkowe w badaniu USG

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD, Warszawa

09:35-09:55

Zwiększona echogeniczność wątroby i wzrost ALT - w poszukiwaniu rzadkich chorób spichrzeniowych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Wykład sponsorowany Swixx.BioPharma

09:55-10:20

Nieprawidłowy obraz rtg płuc u dziewczynki

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz - Zakład Diagnostyki Obrazowej IP-CZD, Warszawa

10:20-10:40

Szybkie badania diagnostyczne u małego dziecka

Dr Jakub Kmiotek - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP-CZD, Warszawa

10:40-11:00

Ektoina w praktyce lekarskie

Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

11:00-11:20

Dyskusja

11:20-11:45

Przerwa

11:45-14:00

SESJA II - Konsultacja na Izbie Przyjęć

Prowadzący:  Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska,

                         Dr n. med. Anna Turska-Kmieć

11:45-12:10

Niemowlę z cholestazą

Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP-CZD, Warszawa

12:10-12:35

Dziewczynka z nieprawidłowym EKG - jak diagnozować. Jakich leków unikać?

Dr n. med. Anna Turska-Kmieć - Klinika Kardiologii, IP-CZD, Warszawa

12:35-12:55

4-letnia nieprzytomna dziewczynka

Dr n. med. Krzysztof Sadowski - Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD, Warszawa

12:55-13:20

Dziewczynka z wadą serca - przed zabiegiem. Podać antybiotyk, odstawić lek przeciwkrzepliwy?

Dr n. med. Anna Turska-Kmieć - Klinika Kardiologii IP-CZD, Warszawa

13:20-13:40

Zakażenia rotawirusowe - czy możliwe do opanowania?

Dr n. med. Daniel Budzyński

Wykład sponsorowany GSK

13:40-14:00

Dyskusja

14:00-14:40

Przerwa - lunch

14:40-16:50

SESJA III - Gabinet pediatryczny

Prowadzący:  Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska,

                         Dr n. med. Michał Brzeziński

14:40-15:05

Niemowlę z małą masą urodzeniową ciała - na co zwrócić uwagę?

Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska - Koordynator Szkolenia Przeddyplomowego IP-CZD, Warszawa

15:05-15:25

Rozmowy, które bolą - przypadki w komunikacji lekarza, pacjenta i rodziny

Mgr psychologii Jacek Mroczek - Firma szkoleniowo-doradcza "Gra Słów", Warszawa

15:25-15:45

Dziewczynka z otyłością- wstępna ocena i planowanie leczenia

Dr n. med. Michał Brzeziński - Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed, Gdańsk

15:45-16:10

Niemowlę z toksoplazmozą

Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska - Koordynator Szkolenia Przeddyplomowego IP-CZD, Warszawa

16:10-16:30

Problemy w karmieniu małego dziecka

Dr Anna Wiernicka -  Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP-CZD, Warszawa

16:30-16:50

Dyskusja

 

 

 

DZIEŃ DRUGI (SOBOTA, 7 grudnia 2019)

 

09:00-10:50

SESJA IV - Dyżur

Prowadzący:  Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek,

                        Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin  

09:00-09:25

3-letnie dziecko z dusznością

Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek - Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka

09:25-09:50

Wysportowany nastolatek z izolowanym skurczowym ciśnieniem tętniczym

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin - Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD, Warszawa

09:50-10:10

Zastosowanie biomarkerów w ostrych zakażeniach dolnych dróg oddechowych u dzieci

Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek - Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka

10:10-10:30

Rdzeniowy Zanik Mięśni (SMA) i jego leczenie - doświadczenia własne

dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Wykład sponsorowany Biogen

10:30-10:50

Dyskusja

10:50-11:15

Przerwa

11:15-12:45

SESJA V - Odchylenia w badaniu przedmiotowym

Prowadzący:  Dr n. med. Katarzyna Iwanicka-Pronicka,

                         Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel

11:15-11:40

Niemowlę z dysmorfią i wadą rozwojową

Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel - Katedra Pediatrii, Zakład propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich, UM Wrocław

11:40-12:00

Zaburzenia mowy u dziecka w wieku 4 lat

Dr n. med. Katarzyna Iwanicka-Pronicka - Ośrodek Audiologii i Foniatrii IP-CZD, Warszawa

12:00-12:25

Wysypka u dziewczynki 14-letniej - choroba grzybicza, bakteryjna, wirusowa?

Dr n. med. Anna Pura-Rynasiewicz - Gabinet Pura-Derm, Warszawa

12:25-12:45

Dyskusja

12:45-13:25

Przerwa - lunch

13:25-16:10

SESJA VI - Sport i profilaktyka

Prowadzący:  Dr n. med. Ewa Duszczyk,

                         Dr n. med. Maja Klaudel-Dreszler

13:25-13:45

Chłopiec  z odwodnieniem uprawiający sport

Dr n. med. Michał Brzeziński

Żywiec Zdrój (Grupa Danone)

13:45-14:10

Dziecko - powrót z zagranicy. Jak uzupełnić szczepienia?

Dr n. med. Ewa Duszczyk - Komisja Epidemiologii i Szczepień Ochronnych GIS, Warszawa

14:10-14:35

Opinia nt. uprawiania sportu - konsultacja 13 letniego chłopca

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar - Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, Warszawa

14:35-15:00

Chłopiec z ospą wietrzną i dziewczynka z odrą- jak zabezpieczyć otoczenie

Dr n. med. Ewa Duszczyk - Komisja Epidemiologii i Szczepień Ochronnych GIS, Warszawa

15:00-15:25

17-letni piłkarz przywieziony z meczu przez pogotowie ratunkowe z ostry bólem brzucha

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar - Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, Warszawa

15:25-15:50

Dziecko z niedoborem odporności - jak je szczepić, kiedy stosować profilaktykę antybiotykową.

Dr n. med. Maja Klaudel-Dreszler - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP-CZD, Warszawa

15:50-16:10

Dyskusja

16:10

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

 

 W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia promocyjne firm
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40