PROGRAM KONFERENCJI PEDIATRIA PRZEZ PRZYPADKI

Koordynator merytoryczny: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

 

DZIEŃ PIERWSZY (PIĄTEK, 6 grudnia 2019)

 

09:00-09:10

Otwarcie konferencji

09:10-11:10

SESJA I - Niepokojące wyniki badań

09:10-09:35

Hiperechogenne piramidy nerkowe w badaniu USG

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

09:35-09:55

Zwiększona echogeniczność wątroby i wzrost ALT u 6-letniego dziecka

Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Alexion

09:55-10:20

Nieprawidłowy obraz rtg płuc u dziewczynki

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

10:20-10:40

Szybkie badanie diagnostyczne u małego dziecka

Dr n. med. Jakub Kmiotek

10:40-11:00

TBA

11:00-11:10

Dyskusja

11:10-11:40

Przerwa

11:40-13:45

SESJA II - Konsultacja na Izbie Przyjęć

11:40-12:05

Niemowlę z cholestazą

Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska

12:05-12:30

Dziewczynka z nieprawidłowym EKG - jak diagnozować. Jakich leków unikać?

Dr n. med. Anna Turska-Kmieć

12:30-12:50

4-letnia nieprzytomna dziewczynka

Dr n. med. Krzysztof Sadowski

12:50-13:15

Dziewczynka z wadą serca - przed zabiegiem. Podać antybiotyk, odstawić lek przeciwkrzepliwy?

Dr n. med. Anna Turska-Kmieć

13:15-13:35

TBA

13:35-13:45

Dyskusja

13:45-14:30

Przerwa - lunch

14:30-16:40

SESJA III - Gabinet pediatryczny

14:30-15:05

Niemowlę z małą masą urodzeniową ciała - na co zwrócić uwagę?

Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

15:05-15:25

Rozmowy, które bolą - przypadki w komunikacji lekarza, pacjenta i rodziny

Mgr Jacek Mroczek

15:25-15:45

Dziewczynka z otyłością- wstępna ocena i planowanie leczenia

Dr n. med. Michał Brzeziński

15:45-16:10

Niemowlę z toksoplazmozą

Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

16:10-16:30

TBA

16:30-16:40

Dyskusja

 

DZIEŃ DRUGI (SOBOTA, 7 grudnia 2019)

 

09:00-11:05

SESJA IV - Dyżur

09:00-09:25

3-letnie dziecko z dusznością

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

09:25-09:50

Wysportowany nastolatek z izolowanym skurczowym ciśnieniem tętniczym

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

09:50-10:10

Zastosowanie biomarkerów w ostrych zakażeniach dolnych dróg oddechowych u dzieci

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

10:10-10:35

17-letni piłkarz przywieziony z meczu przez pogotowie ratunkowe z ostry bólem brzucha

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar

10:35-10:55

TBA

10:55-11:05

Dyskusja

11:05-11:35

Przerwa

11:35-13:35

SESJA V - Odchylenia w badaniu przedmiotowym

11:35-12:00

Niemowlę - czy powinniśmy u niego podejrzewać chorobę genetycznie uwarunkowaną?

Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel

12:00-12:20

Ocena rozwoju neurologicznego dziecka w wieku 6 miesięcy- czy możemy poprawić rozwój neurologiczny?

TBA

MJN

12:20-12:40

Zaburzenia mowy u dziecka w wieku 4 lat

Dr n. med. Katarzyna Iwanicka-Pronicka

12:40-13:05

Wysypka u dziewczynki 14-letniej - choroba grzybicza, bakteryjna, wirusowa?

Dr n. med. Anna Pura-Rynasiewicz

13:05-13:25

TBA

13:25-13:35

Dyskusja

13:35-14:10

Przerwa - lunch

14:10-16:00

SESJA VI - Sport i profilaktyka

14:10-14:30

Chłopiec  z odwodnieniem uprawiający sport

Dr n. med. Michał Brzeziński

Woda Żywiec (Danone)

14:30-14:35

Dziecko - powrót z zagranicy. Jak uzupełnić szczepienia?

Dr n. med. Ewa Duszczyk

14:35-15:00

Opinia nt. uprawiania sportu - konsultacja 13 letniego chłopca

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar

15:00-15:25

Chłopiec z ospą wietrzną i dziewczynka z odrą- jak zabezpieczyć otoczenie

Dr n. med. Ewa Duszczyk

15:25-15:50

Chłopiec z niedoborem odporności. Czy stosować chemioprofilaktykę i jak szczepić?

Dr n. med. Maja Klaudel-Dreszler

15:50-16:00

Dyskusja

16:00

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

 

W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40