SZANOWNI PAŃSTWO!

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału już w III edycji konferencji "PEDIATRIA PRZEZ PRZYPADKI". Dwie poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników. W każdej z nich uczestniczyło ponad 400 osób. Pokazały one, że forma nauki poprzez omawianie konkretnych przypadków jest ciekawa i bardzo potrzebna w codziennej praktyce lekarzy. Prawie połowa uczestników przekazała nam swoje opinie na temat konferencji oraz propozycje tematów do omówienia w kolejnych edycjach. Na ich podstawie przygotowaliśmy program III edycji, która będzie się składać z następujących bloków tematycznych:

Nawracające i przewlekłe zakażenia
Stan nagły
Planowanie żywienia
Wady i choroby wrodzone- różnicowanie
Odchylenia w badaniach laboratoryjnych
Zapobieganie chorobom

Tak jak w poprzednich edycjach, w każdym z bloków szczegółowo omawiane będą konkretne przypadki "chorobowe", z którymi mogą spotkać się: pediatrzy, neonatolodzy oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w swojej codziennej praktyce lekarskiej. Postaramy się również zachować interaktywny charakter wykładów, zachęcając Państwa do aktywnego udziału.

Zaproszeni wykładowcy - eksperci w wybranych specjalnościach - przedstawią zasady postępowania w poszczególnych przypadkach uwzględniając diagnostykę i leczenie. Pokażą medycynę, z jaką spotyka się lekarz w codziennej pracy i wskażą jak wykorzystywać wiedzę dostępną w podręcznikach i publikacjach.

Tym razem, starając się ułatwić udział w konferencji zainteresowanych z południa Polski zdecydowaliśmy się, zorganizować dwie konferencje: pierwszą w Katowicach w dniach 10-11 czerwca, a drugą w Warszawie w dniach 18-19 listopada 2016 r. Mamy nadzieję, że chociaż dla części z Państwa jest to wygodne rozwiązanie.

Program merytoryczny obydwu konferencji będzie taki sam, zmieniać się będą niektórzy wykładowcy. Na konferencję „katowicką” zaprosiliśmy również wykładowców z Katowic i z Krakowa.

Mamy nadzieję, że praktyczne omówienie stanu pacjentów i problemów klinicznych przez ekspertów uzupełni zdobywaną przez Państwa fachową wiedzę na innych konferencjach i szkoleniach.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40